sp1leczyca

Witamy na stronach Szkoły Podstawowej nr 1

Naszą misją jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju, kształtowanie uniwersalnych umiejętności, twórczej
i aktywnej postawy. Wychowujemy w oparciu o wartości moralne akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Są nimi: bezpieczeństwo, szacunek, odpowiedzialność i patriotyzm.

Naszym przesłaniem są słowa patrona Jana Pawła II:
Musicie od siebie wymagać

Data stworzenia : 2019-03-07 11:37 Autor : sp1leczyca@nowybip.pl Data publikacji : 2019-03-07 11:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-10 22:00 Osoba modyfikująca : sp1leczyca@nowybip.pl